Een filmpje van het Spoor

Onlangs verscheen op Youtube een filmpje waarin het Nederlandse Spoor een kijkje achter de schermen geeft wanneer het mis gaat. Met dat laatste heeft het Nederlands Spoor ruime ervaring. En veel treinreizigers ook. Zo’n filmpje kan dan ook best interessant zijn. In dit geval gaat het om een filmpje gemaakt in opdracht van het Nederlandse Spoor, dus kan verwacht worden dat een wat positief beeld wordt geschetst. Het blijkt eigenlijk een heel eerlijk filmpje te zijn, waarin het Nederlandse Spoor laat zien waarom het zo vreselijk mis kan gaan. Ik vermoed dat dat onbedoeld is, maar juist daarom is het een heel leerzaam filmpje, waard om bekeken te worden.

Voorkomen is beter dan genezen

Afgezien de relatie problemen van een jong paar, begint de ellende in het filmpje met het naar beneden halen van de bovenleiding door een nog omhoogstaande bak-arm van een hoogwerker. Uit het filmpje kan men opmaken, dat het Nederlandse Spoor dit als een niet te voorkomen incident beschouwt.

Maar is dat ook zo? Het lijkt mij niet. Een eenvoudig portaal aan weerszijden van de spoorwegovergang en de opstaande bak-arm zou daar tegen aan rijden in plaats van de bovenleiding omlaag te halen. Goed, dat portaal zal kapot gaan, maar dat is simpel te vervangen zonder dat de treindienst wordt verstoord. Mogelijk wordt ook de hoogwerker beschadigd, maar dat is het probleem van de sufferd die ermee is gaan rijden terwijl die bak-arm nog omhoog stond. Allemaal minder erg dan urenlange vertraging voor duizenden reizigers en de schadepost aan de bovenleiding en mogelijk ook nog een treinstel wanneer die niet op tijd kan stoppen en een stroomafnemer of wat verspeelt.

Vergaderen wanneer snel ingegrepen moet worden

In een volgende scène gaat de presentator in op wat er achter de schermen van het Nederlandse Spoor gebeurt nu er iets mis is gegaan. Er komt een landelijk coördinatie centrum in actie. De dame die daar op dat moment verantwoordelijk is heeft, zo vertelt de presentator, tien minuten de tijd om een overzicht van de situatie te krijgen voordat de vergadering begint waarin men de te nemen acties gaat bespreken.

Laat dit even goed inwerken. Men gaat vergaderen. Ziet U het al voor zich? Er is brand en de brandweerlieden gaan vergaderen hoe de brand te blussen. Eerst bestuderen zij de brand gedurende 10 minuten en dan gaan zij er over vergaderen. Het zal geen lange vergadering zijn, maar naar goed Hollandse gewoonte moet iedereen zijn zegje doen. Gelukkig werkt men bij de brandweer niet zo, maar bij het Nederlandse Spoor gebeurt het wel. Althans wanneer ik het filmpje mag geloven, dat het Nederlandse Spoor hier zelf over heeft laten maken. Kijk zelf hoe dit verteld wordt in het filmpje vanaf 2’35”.

Tien minuten de situatie bestuderen en dan zeg twintig minuten vergaderen om een besluit te nemen welk afhandeling’s scenario gevolgd gaat worden. Dat is een half uur waarin buiten op het spoor de boel verder in de soep loopt. Die vergadering zal wel in de procedures staan van het Nederlandse Spoor voor wanneer het mis gaat, maar handig lijkt het mij niet.

Kan het anders? Dat lijkt mij wel. Bereidt voor alle baanvakken en knooppunten een plan voor wat te doen bij stremmingen. Baanvak tussen A en B in beide richtingen gestremd. Afhandeling plan XYZ gaat per direct in. Maar ga niet eerst vergaderen over wat er precies aan de hand is, hoe lang het gaat duren en of het afhandeling plan XYZ of plan XZY of plan ZYX moet worden terwijl het buiten op het spoor ongepland een steeds grotere puinhoop wordt.

Acceptatie van gebrek aan informatie

In ieder drama, of dat een soap opera op de televisie is of geschreven door Shakespeare, neemt de ellende steeds verder toe. Zo ook in het filmpje vanaf 6’05”. De o zo bekende puinhoop is een feit geworden. Een medewerkster op het coördinatie centrum moet voor een trein een andere machinist en conducteur vinden. Maar behalve van het personeel dat op dat moment op een trein dienst doet, weet niemand waar nog machinisten en conducteurs zitten te wachten tot zij opgeroepen worden om een trein te rijden.

Ik heb dat wel vaker gehoord. Wanneer het mis gaat zitten de schaftlokalen op de knooppunten vol met personeel, maar de coördinatoren weten niet wie waar is. Iets soortgelijks geldt voor de treinstellen. Allemaal verdwenen in de stofwolken van de chaos.

Wanneer het mis gaat faalt het noodzakelijke informatie systeem om te kunnen bijsturen. Als zo’n informatie systeem al bestaat. En zo wordt ook helder waarom de informatie voorziening aan de reizigers ook altijd nat gaat. Het is geen onwil van het Nederlandse Spoor, het is gewoon zelf niet weten wat er gebeurt. Dan kan er ook geen goede informatie gegeven worden aan de reizigers.

Het opvallende in het filmpje is, dat deze onwetendheid over waar het personeel is als een soort onvermijdelijk iets wordt voorgesteld. Tja, als het Nederlandse Spoor de noodzaak van een goed functionerend informatie systeem niet onderkent, dan zal het nog vaak chaos worden op het spoor.

Echt, dit Filmpje van het Nederlandse Spoor is een aanrader.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *